Account: inloggen

Voorwaarden


Al onze reparaties geschieden conform de reparatievoorwaarden van de Uneto-Vni.

Daarnaast gelden de volgende aanvullende voorwaarden m.b.t. de Selectro in-home dienstverlening:

 • Nadat het Homeservice aanvraagformulier is ingevuld en verzonden neemt Selectro contact op met het bezoekadres voor het maken van een afspraak.
 • In bepaalde gevallen kan de aanvrager zelf een plandatum kiezen uit de door Selectro beschikbaar gestelde datums.
 • Een professionele technicus komt op afspraak het probleem oplossen. 
 • Indien een toestel niet aan de Homeservicevoorwaarden van de importeur voldoet zijn aan een bezoek eenmalige voorrijdkosten ad € 57,50 verbonden.
 • Kosteloze Homeservice is alleen geldig voor toestellen binnen de fabrieksgarantieperiode en –voorwaarden op vertoon van een geldige aankoopnota.
 • Indien het vermeende defect het gevolg is van een gebruikersfout, kunnen kosten in rekening worden gebracht. 
 • Toestellen buiten de fabrieksgarantie, die niet voor reparatie in aanmerking komen, kunnen alleen bij de opdrachtgever worden opgehaald tegen betaling van voorrijdkosten ad € 57,50
 • Schades ontstaan tijdens levering en/of gebruik van het toestel vallen niet onder deze serviceverlening.  
 • Bij muurbevestiging van een televisie dient het toestel, voorafgaand aan het bezoek van de technicus, gedemonteerd te zijn. Het wederom monteren van de televisie aan de wand is voor verantwoording van de consument. 
 • De Waddeneilanden zijn vanwege logistieke beperkingen uitgesloten van deze dienstverlening.
 • Afspraken kunnen tot en met de dag voor de afspraak nog geannuleerd worden, mits binnen kantoortijd aangemeld. 
 • Selectro behoudt zich het recht voor klant voorrijdkosten ad € 57,50 in rekening te brengen bij het niet nakomen/tijdig annuleren van een gemaakte homeservicesafspraak.  
 • Herhalingsreparaties die na thuisanalyse niet onder een technisch defect vallen worden aan klant belast met voorrij- en onderzoekskosten ad € 89,50. 
 • Restituties uitsluitend zonder voorrijdkosten ad € 57,50,=
 • De Selectro Service Group geeft 90 dagen garantie op uitgevoerde reparaties.
 • Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW
 • Eventuele meldingen van manco of schade dienen binnen 48 uur gemeld te worden